چرا تیوترلند - اپلیکیشن آموزش آنلاین تیوترلند | آموزشگاهی به وسعت یک کشور

اپلیکیشن آموزش آنلاین تیوترلندآموزشگاهی به وسعت یک کشور


چرا تیوترلند؟
تیوترلند اپلیکیشنی است برای ارتباط مستقیم با مشاوران، معلمان، اساتید و متخصصان به صورت خصوصی در حوزه های متنوع درسی، مشاغل و هنرها. ده ها مشاور همیشه در جیبتان همراه شما خواهند بود. در این اپلیکیشن در راستای ارایه خدمات بهتر نظر شما کاربران برای تیم ما و اساتید بسیار ارزشمند است و پایه اصلی این سیستم را تشکیل می دهد.

 سامانه ارتباط مستقیم با مشاورین و معلمان تیوترلند با هدف تکمیل فرآیند آموزش و مشاوره طراحی شده است و به هیچ عنوان در نظر ندارد تا جایگزین روشهای دیگر آموزش از جمله آموزش سنتی و یا آموزش های نوین مانند کلاس های مجازی باشد.

 هدف تیوترلند آن است تا مخاطب و مشاور بتوانند فرآیند آموزش و مشاوره را در سایر اوقات روز طی یک رابطه منطقی ادامه دهند.

 ما معتقد هستیم این روش میتواند احساس رها شدگی مخاطب پس از دوره آموزش را کاسته و احساس هم افزایی و اعتماد به نفس را افزایش دهد.


چرا تیوترلند برای علم آموزان، دانش آموز و سایر مخاطبان مفید است؟

§  احساس رهاشدگی بعد از مدت زمان آموزش را نخواهد داشت

§  اعتماد به نفس در انجام کارها به دست خواهد آورد

§  تنها هزینه ای ناچیز بابت مکالمه می پردازد

§  تعارفات معمول تعیین و پرداخت هزینه وجود ندارد

§  همیشه در دسترس است

§  جلوگیری از هزینه های سرسام آور یا مشکلات اجتماعی معلم یا مشاور خصوصی


چرا تیوترلند ابزاری خوب برای مشاورین، معلمین و متخصصین است؟

-  درآمدی مناسب برای استفاده از اوقات اضافه

-  تعارفات برای تعیین و دریافت هزینه وجود ندارد

-  رزومه ای موفق و مکتوب از نظرات کاربران می‌سازد

-  مخاطبان بیشتری معرفی می‌نماید

-  ارتباط صرفاً از طریق اپلیکیشن است و اطلاعات خصوصی منتشر نمی‌شود

-  معین کردن ساعات دلخواه جهت پاسخگویی به دست مشاور خواهد بود